EFOP

-1.3.4-16-2017-00029

Közös értékeink – sokszínű társadalom

Alsószentmárton újratöltve!

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyarországi Romákért Egyesület

Támogatás összege: 49,74 millió Ft , mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.01.31.

A projekt célja az előítéletek csökkentése, az elfogadás növelése, a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése. Ennek érdekében a roma kultúrát szinte teljesen átfogó kulturális műhelyek összességét tartalmazó, fenntartható roma közösségi- és alkotóház létrehozása a célunk, mely elérhetővé teszi a roma/hátrányos helyzetű emberek számára a kulturális programokat.

A közösségi házban folyó kulturális események, műhelyfoglalkozások, előadások elősegítik a saját kultúra bemutatásával a romákkal szembeni előítéletek csökkentését, a társadalmi integrációt, lehetőséget adnak a roma kultúra megismerésére és továbbadására. Kiemelt feladat a roma nyelvek használata, az identitástudat szempontjából. A fiatal korosztály szempontjából elengedhetetlen a kortárs, innovatív, nemformális módszerek és eszközök használata, a hagyományok újraértelmezése, így motiváltabbá válnak ezek elsajátítására (évente 6 db tevékenység).

Célunk, hogy a projekt révén felelevenítsük a roma történelmet, ünnepeket, szokásokat, ezért számos eszközt alkalmazunk ezek megismertetésére. Célunk továbbá a digitális kompetencia fejlesztése, ezen felületek használatának elterjesztése, ezzel a hátrányos helyzetű emberek esélyt kapnak a felzárkózásra. A különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése érdekében érzékenyítő programelemek valósítunk meg, melynek formái szintén újszerűek.

Az itt élő emberek legnagyobb problémája, hogy hiányzik egy olyan tér, amely folyamatosan szolgáltat, ill. kulturális ismereteket nyújt. Az emberek igénylik az egész közösséget megszólító programokat, hiszen ezek építik kapcsolataikat, erősítik az egymás iránti bizalom létrejöttét, ezáltal a kisebb közösségek összetartó erejét növelik. Az informális tanulási módok fejlesztik és bővítik tudásukat,kreativitásukat, esélyt jelent számukra a mélyszegénységből való kitörésre. A romák számára fontos olyan programok létrejötte, melyek a nemzeti identitáshoz kapcsolódnak, bemutatják a roma kultúra sokszínűségét. Szolgáltatási portfóliónk, kulturális programjaink tükrözik az igényeket és lehetőséget adnak a fejlődésre.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a projektben kialakított közösségi- és alkotóház lesz; a másik két helyszín nagyobb kulturális eseményeknek ad otthont (TIOP ház, Művelődési ház). A járási székhelyen összesen 9 roma kulturális eseményt valósítunk meg, míg a szomszédos járásokban található 12 aprófaluban összesen 24 kulturális eseményt. Ezek hatással lesznek projektünk és szervezetünk társadalmi elismertségére, segítik partneri kapcsolataink megerősítését és hozzájárulnak a roma kultúra szélesebb körben való megismertetéséhez, ezáltal az előítéletek csökkentéséhez.

A projekt célcsoportja a projekt hatóterületén élő teljes lakosság, felnőttek és gyermekek (kiemelt célcsoport!), azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz. Kiemelt célcsoportunk még a romákkal és a romákért dolgozó szakemberek. A projekt egyes kulturális elemei révén elérjük szinte a teljes lakosságot, hiszen az egész település részére rendezzük meg évente két alkalommal a roma napi rendezvényeket. Szintén a település egésze számára szervezzük meg a roma művészeti kiállítást, a roma Holokauszt rendezvényt, a roma néptáncversenyt, a roma zeneversenyt és a roma vers-, mesemondó versenyt is. Az igényfelmérések és tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy ezekre az egész közösséget bevonó eseményekre igénye van az embereknek.

A közösségi házban folyó kulturális események, műhelyfoglalkozások, előadások elősegítik a saját kultúra bemutatásával a romákkal szembeni előítéletek csökkentését, a társadalmi integrációt, lehetőséget adnak a roma kultúra megismerésére és továbbadására. Kiemelt feladat a roma nyelvek használata, az identitástudat szempontjából. A fiatal korosztály szempontjából elengedhetetlen a kortárs, innovatív, nemformális módszerek és eszközök használata, a hagyományok újraértelmezése, így motiváltabbá válnak ezek elsajátítására (évente 6 db tevékenység).

A tevékenységek folyamatossága biztosítja a következő generációk fejlesztését, így a társadalmi integráció sikerét. A projektben beszerzett eszközök hozzájárulnak a fenntarthatóság biztosításához a szervezet fejlesztéséhez. A közösségi házban szervezett szolgáltatások biztosítják a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférést, így a roma emberek számára példaként szolgál és igény alakul ki a fejlődésre, tanulása, mely újabb esélyt biztosít a felzárkózásra. A roma kultúra bemutatásával, megismertetésével erősödik a roma emberek identitástudata, megvalósul a hagyományok továbbörökítése, roma emberek társadalmi befogadása. A saját kultúra bemutatása és megismertetése hozzájárul a negatív diszkrimináció csökkenéséhez, erősíti a közvélemény elfogadását.