A foglalkozás/képzés/tréning megnevezése: Közösség és önkéntesség tréning

Dátum:Kezdés: 2018.03.08. 12:25 órai kezdettel (a folytatás időpontjait a helyszínen adjuk meg)

Foglalkozásvezető neve: Élen a Romákért Egyesület – Pataki Erika

Helyszín: Alsószentmárton, Táncsics Mihály utca 20/c (volt iskola)

Rövid leírás:
Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.
Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.
Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához.
Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek – mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi eleme.
A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása.
Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.

Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre.
Az önkéntes akciók ezért fontos alkotóelemei az Európai Unió azon stratégiai céljának, hogy a „…világ legversenyképesebb, legdinamikusabb, tudásalapú gazdasága legyen…” , ahogyan ezt 2000 márciusában az Európai Unió Tanácsának Lisszaboni ülésen a tagállamok elhatároztak