A foglalkozás/képzés/tréning megnevezése: Roma beás nyelvi foglalkozás
Dátum: 2018.01.21.
Foglalkozásvezető neve: Új Nap, Új Esély – Budai Zoltán
Helyszín: Alsószentmárton, Táncsics Mihály utca 20/c (volt iskola)

Tematika és rövid leírás:
A névmások
A beás nyelvben a következő névmásokat különböztetjük meg:

  1. személyes névmás: / jo, tu, jél, noj, voj, jéj
  2. birtokos névmás: / á mnyo, á to, á luj, á nosztru, á vosztu, á lor
  3. visszaható névmás: / má tyé, szá, nyé, vá, szá
  4. vonatkozó névmás: / káré-álá, skép fel-áfel, átit-kit
  5. kérdő névmás: / sjinyé?, sjé?, sjé fel?, kit? kitá?, kic?, kityé?
  6. mutató névmás: / hásztá hálá, ásztá, áje, estye
  7. határozatlan névmás: / sjinyivá, sjévá, uná, arékic, ákársjé